Jak můžete pomoci

Děkujeme za jakoukoliv podporu a pomoc. Existuje několik způsobů, jak  můžete NEJEN SRDCEM pomáhat psům společně s námi.

Můžete:

–       zaslat finanční prostředky na náš účet 9519013001/5500 nebo na sbírkový účet 9518985052/5500
–       věnovat věcné dary (deky, pelíšky, obojky, čistící prostředky aj.) – stačí se předem domluvit přes email info@nejensrdcem.cz
–       stát se dobrovolníkem a pomáhat společně s námi konkrétním azylům nebo útulkům (fyzické práce, venčení,  sdílení inzerátů psů k adopci, dočasná péče pro psy aj.), kontaktujte nás  na email info@nejensrdcem.cz

–       koupí produktů na našem eshopu NEJEN SRDCEM přispějete na opuštěné a týrané pejsky, nebo na potřeby zařízení, ve kterém se nachází.

–      uvítáme sponzorství např. výrobou tištěných propagačních materiálů nebo předmětů, výrobou/koupí pokladniček (kasiček) pro veřejné sbírky

–      dále: pomoc formou sociálního marketingu, umístění našeho loga na svých webových stránkách (akcích), umožnění pořádání veřejné sbírky na vašich akcích (např. vybíráním příspěvků do kasiček).. také velmi uvítáme pomoc s propagací Nadačního fondu NEJEN SRDCEM, takže pokud jste grafik, bloger, youtuber.. určitě najdeme uplatnění i pro vás!

–    jiné návrhy na spolupráci vřele vítáme:-)

 

Staňte se i vy SRDCAŘEM a pomáhejte s námi!

 

 

 

  • finanční dar si můžete odečíst z daní:

Fyzická osoba : Základní podmínkou toho, abyste mohli daňový odpočet uplatnit, je, že celková výše darů, které jste poskytli v daném zdaňovacím období dosáhla alespoň tisícikoruny nebo přesáhla dvě procenta vašeho původního daňového základu. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně (§ 15 odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).

Právnická osoba : Od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň dva tisíce korun. V úhrnu lze odečíst maximálně 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou zřízeni za účelem podnikání (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).

Darovací smlouvu vám vystavíme ihned po úhradě.